Dự thảo văn bản

Dự thảo Thông tư hướng dẫn về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020
Dự thảo Thông tư hướng dẫn về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020

File đính kèm

Đóng góp ý kiến

Họ tên:
Hộp thư:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Nội dung:

Các ý kiến đóng góp