Dự thảo văn bản

Dự thảo Thông tư Quy định về biểu mẫu sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường
Vui lòng truy cập vào đường link sau để xem dự thảo: https://drive.google.com/file/d/1WfGQ8XU2Z6qGml0hkuorNI-3DlzT1qi6/view?usp=sharing

File đính kèm

Đóng góp ý kiến

Họ tên:
Hộp thư:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Nội dung:

Các ý kiến đóng góp