Dự thảo văn bản

Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP
Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP

File đính kèm

Đóng góp ý kiến

Họ tên:
Hộp thư:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Nội dung:

Các ý kiến đóng góp