Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 18/2007/QĐ-BCN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 18/2007/QĐ-BCN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 08/05/2007
Đơn vị ban hành: Bộ Công nghiệp
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam đến năm 2010
Nội dung:
Từ khóa: quy hoạch phát triển ngành
Văn bản đính kèm