Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Hoá chất  
Có tất cả: 15 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
0636/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt phòng thí nghiệm thực hiện việc giám định hàm lượng formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may 01/02/2010
39/QĐ-TTg Quyết định về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 11/01/2010
06/2008/QĐ-BCT Về việc ban hành Quy chế hoạt động, quản lý và điều hành Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020 01/04/2009
34/2008/QĐ-BCT Phê duyệt đề án Tăng cường quản lý và kiểm soát tiền chất đến năm 2010 01/10/2008
31/2008/QĐ-BCT Ban hành mẫu Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, Giấy phép và Giấy chứng nhận đủ điều kiện trong ngành công thương 22/09/2008
61/2007/QĐ-TTg Về việc phê duyệt “Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020” 07/05/2007
55/2007/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2007-2010, tầm nhìn đến năm 2020 và một số chính sách khuyến khích phát triển 23/04/2007
43/2007/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Đề án “Phát triển công nghiệp Dược và xây dựng mô hình hệ thống cung ứng thuốc của Việt Nam giai đoạn 2007-2015 và tầm nhìn đến năm 2020” 29/03/2007
10/2006/QĐ-BCN Ban hành Quy chế quản lý Nitrat amôn hàm lượng cao 14/04/2006
05/2006/QĐ-BCN Về việc công bố Danh mục hoá chất cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ 07/04/2006
03/2006/QĐ-BCN Về việc ban hành Danh mục vật liệu nổ công nghiệp được phép sản xuất và sử dụng tại Việt Nam 14/03/2006
343/2005/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hoá chất Việt Nam đến năm 2010(có tính đến 2020) 26/12/2005
207/2005/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hoá chất Việt Nam 2010 có tính đến năm 2020 18/08/2005
136/2004/QĐ-BCN về việc ban hành Danh mục các máy, thiết bị, hoá chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp và Quy chế quản lý kỹ thuật an toàn đối với các máy, thiết bị, hoá chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp 19/11/2004
04/2004/QĐ-BCN Bổ sung một số chất vào Danh mục tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp 07/01/2004