Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Nội thương  
Có tất cả: 58 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
2905/QĐ-BTC Quyết định về việc đính chính Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ 09/11/2010
1105/QĐ-TCHQ Quyết định về việc ban hành mẫu biên lai thu tiền 01/06/2010
2840/QĐ-BCT danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được 28/05/2010
1186/QĐ-BTC Quyết định về việc đính chính Thông tư số 184/2009/TT-BTC ngày 15/9/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản 26/05/2010
734/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 34/2009/QH12 ngày 19/06/2009 của Quốc hội khoá XII về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm 25/05/2010
712/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020" 21/05/2010
40/2010/QĐ-TTg Quyết định về việc ban hành Quy chế mẫu về quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất 12/05/2010
1145/QĐ-BCT Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Hội nghị để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN 16 tháng 4 năm 2010 08/03/2010
0863/QĐ-BCT Quyết định ban hành Mục tiêu chất lương, Chính sách chất lượng và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2010 của Bộ Công Thương 12/02/2010
10/2010/QĐ-TTg Quyết định quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu 10/02/2010
37/2009/QĐ-TTg Phê duyệt phương án điều chỉnh giá cước dịch vụ thư cơ bản (thư thường) trong nước đến 20gram 06/03/2009
160/2008/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược tổng thể và chính sách bảo hộ sản xuất công nghiệp trong nước phù hợp các cam kết quốc tế, quy định của WTO giai đoạn đến năm 2020 04/12/2008
160/2008/QĐ-TTg Quyết định 160/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược tổng thể và chính sách bản hộ sản xuất công nghiệp trong nước phù hợp với các cam kết quốc tế, quy định của WTO giai đoạn đến năm 2020 04/12/2008
152/2008/QĐ-TTg Về việc phê duyệt kế hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020. 28/11/2008
147/2008/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia đẩy nhanh thực hiện cam kết đối với Hiệp định về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật đáp ứng nghĩa vụ thành viên WTO. 17/11/2008