Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: An toàn và môi trường trong lĩnh vực dầu khí  
Có tất cả: 4 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
36/2006/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành quy chế quản lý kỹ thuật an toàn về nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai 16/10/2006
28 /2006/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Ban hành quy chế quản lý kỹ thuật an toàn về giao nhận, vận chuyển khí dầu mỏ hoá lỏng bằng bồn chứa 16/08/2006
103/2005/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu 12/05/2005
46/2004/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn hệ thống đường ống vận chuyển khí trên đất liền 26/03/2004
  • Tổng số: 4/1 trang -
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang tiếp
  • Trang cuối