Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Dệt may  
Có tất cả: 5 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
42/2008/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Dệt May Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 19/11/2008
43/2008/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Chương trình sản xuất vải dệt thoi phục vụ xuất khẩu đến năm 2015 19/11/2008
39/2008/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Chương trình đào tạo nguồn nhân lực ngành Dệt may Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020 23/10/2008
36/2008/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp Dệt May Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 10/03/2008
35/2000/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành tiêu chuẩn ngành (xơ, sợi nhân tạo được dùng trong dệt may) 30/05/2000
  • Tổng số: 5/1 trang -
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang tiếp
  • Trang cuối