Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí  
Có tất cả: 2 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
38/2005/QĐ-BCN Về việc ban hành quy định phân cấp tài nguyên, trữ lượng dầu khí và lập báo cáo trữ lượng dầu khí 06/12/2005
163/1998/QĐ-TTg Ban hành Quy chế khai thác tài nguyên dầu khí 07/09/1998
  • Tổng số: 2/1 trang -
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang tiếp
  • Trang cuối