Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Dầu khí  
Có tất cả: 15 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
6460/QĐ-BCT Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung "Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc đường Hồ Chí Minh giai đoạn I đến năm 2015, định hướng đến 2025" 09/12/2010
1914/QĐ-BKHCN Quyết định gia hạn hiệu lực áp dụng Thông tư 12/2010/TT-BKHCN hướng dẫn về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu hóa lỏng 19/09/2010
0794/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt "Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc đường Hồ Chí Minh giai đoạn I đến năm 2015, định hướng đến năm 2025" 05/02/2010
04/2007/QĐ-BCT QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG SỐ 04/2007/QĐ-BCT NGÀY 11 THÁNG 9 NĂM 2007 VỀ VIỆC TỔ CHỨC NHẬP KHẨU VÀ LƯU THÔNG DẦU DIESEL 11/09/2007
40/2007/QĐ-TTg Về thu dọn công trình cố định, thiết bị phục vụ hoạt động dầu khí 21/03/2007
28/2006/QĐ-BCN Ban hành quy chế quản lý kỹ thuật an toàn về giao nhận, vận chuyển khí dầu mỏ hoá lỏng bằng bồn chứa 16/08/2006
38/2005/QĐ-BCN Về việc ban hành quy định phân cấp tài nguyên, trữ lượng dầu khí và lập báo cáo trữ lượng dầu khí 06/12/2005
38/2005/QĐ-BCN Ban hành Quy định phân cấp tài nguyên, trữ lượng dầu khí và lập báo cáo trữ lượng dầu khí 06/12/2005
37/2005/QĐ-BCN Về việc ban hành Quy chế bảo quản và huỷ bỏ giếng khoan dầu khí 25/11/2005
46/2005/QĐ-TTg Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn hệ thống đường ống vận chuyển khí trên đất liền 26/03/2005
103/2005/QĐ-TTg Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu 25/03/2005
64/2005/QĐ-TTg Về việc phân định các lô dầu khí khu vực Vịnh Bắc Bộ 25/03/2005
129/2001/QĐ-TTg Về việc phê duyệt kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu giai đoạn 2001-2010 29/08/2001
216/1998/QĐ-TTg Về khuyến khích đối với hoạt động dầu khí tại các vùng nước sâu, xa bờ và khu vực có điều kiện địa lý, địa chất, kinh tế, kỹ thuật đặc biệt khó khăn 07/11/1999
163/1998/QĐ-TTg Ban hành Quy chế khai thác tài nguyên dầu khí 07/09/1998