Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Hạ tầng kỹ thuật và công nghệ hỗ trợ cho TMĐT  
Có tất cả: 4 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
2135/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Đề án "Sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam" 22/11/2010
43/2008/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước 24/03/2008
56/2007/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam đến năm 2010 03/05/2007
291/2006/QĐ-TTg Quyết định số của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án không dùng tiền mặt giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020 tại Việt Nam 29/12/2006
  • Tổng số: 4/1 trang -
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang tiếp
  • Trang cuối