Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Thương mại điện tử  
Có tất cả: 15 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
2135/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Đề án "Sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam" 22/11/2010
1755/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông" 22/09/2010
3519/QĐ-BCT Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin 02/07/2010
49/2008/QĐ-BCT Quyết định của Bộ Công Thương về việc ban hành quy chế cung cấp trực tuyến các dịch vụ công do Bộ Công thương quản lý 29/12/2008
40/2008/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Bộ Công Thương 31/10/2008
5632/QĐ-BCT Quyết định số của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập Ban biên tập Cổng thông tin thị trường nước ngoài 21/10/2008
37/2008/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê lĩnh vực thương mại điện tử 15/10/2008
4812/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế quản lý và vận hành Cổng thông tin Thị trường nước ngoài 03/09/2008
43/2008/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước 24/03/2008
18/2007/QĐ-BTM Quyết định của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế cấp chứng nhận xuất xứ điện tử 30/07/2007
75/2007/QĐ-TTg Quyết định số của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp điện tử Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 28/05/2007
56/2007/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam đến năm 2010 03/05/2007
291/2006/QĐ-TTg Quyết định số của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án không dùng tiền mặt giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020 tại Việt Nam 29/12/2006
40/2006/QĐ-BTM Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Kế hoạch tổng thể ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành thương mại đến năm 2010 29/12/2006
222/2005/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2006-2010 15/09/2005