Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Công nghiệp nhẹ  
Có tất cả: 23 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
5151/QĐ-BCT Quyết định 5151/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn Dệt may Việt Nam 07/10/2011
3388/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển Ngành Dầu thực vật Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 28/06/2010
3006/QĐ-BCT chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam sang hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 08/06/2010
2940/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt Danh mục đề tài, dự án để tuyển chọn, xét chọn thực hiện kế hoạch năm 2011 thuộc “Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hoá dược đến năm 2020 04/06/2010
211/QĐ-BTC Quyết định về việc ban hành mẫu tem và Quy định in, phát hành, quản lý, sử dụng tem thuốc lá sản xuất trong nước in mã vạch đa chiều 27/01/2010
42/2008/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Dệt May Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 19/11/2008
43/2008/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Chương trình sản xuất vải dệt thoi phục vụ xuất khẩu đến năm 2015 19/11/2008
39/2008/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Chương trình đào tạo nguồn nhân lực ngành Dệt may Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020 23/10/2008
36/2008/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp Dệt May Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 10/03/2008
36/2007/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành da - giầy đến năm 2010 06/08/2007
88/2007/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược tổng thể ngành thuốc lá Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn năm 2020 13/06/2007
18/2007/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam đến năm 2010 08/05/2007
07/2007/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh phát triển ngành công nghiệp Giấy Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn 2020 30/01/2007
15/2006/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành tiêu chuẩn ngành Da - Giầy 26/05/2006
22/2005/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp phê duyệt quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Sữa Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 26/04/2005