Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Kết cấu hạ tầng thương mại  
Có tất cả: 7 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
03/2008/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc đính chính Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ trên phạm vi toàn quốc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Bộ Công thương ban hành 14/02/2008
03/2008/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc đính chính Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ trên phạm vi toàn quốc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Bộ Công thương ban hành 14/02/2008
12/2007/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ trên phạm vi toàn quốc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 26/12/2007
08/2006/QĐ-BTM Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành quy chế chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu trên đất liền giữa Việt Nam với các nước có chung biên giới 26/01/2006
1371/2004/QĐ-BTM Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế siêu thị, trung tâm thương mại 24/09/2004
559/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển chợ đến năm 2010. 31/05/2004
0772/2003/QĐ-BTM Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành nội quy mẫu về chợ 24/06/2003
  • Tổng số: 7/1 trang -
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang tiếp
  • Trang cuối