Lĩnh vực

{category_menu}

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

{field_menu}
Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Giá điện  
Có tất cả: 10 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
588/QĐ-BTC Quyết định về việc công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện năm 2010 22/03/2010
21/2009/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện năm 2009 và các năm 2010 - 2011 theo cơ chế thị trường 12/02/2009
15/2007/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành khung giá bán buôn điện cho khu công nghiệp 31/12/2007
35/2007/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy định Khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia 02/08/2007
2014/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy định tạm thời nội dụng tính toán phân tích kinh tế, tái chính đầu tư và khung giá mua bán điện các dự án nguồn điện 13/06/2007
16/2007/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy trình Thao tác hệ thống điện quốc gia 28/03/2007
45/2006/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về giá bán buôn điện nông thôn và giá bán buôn điện cho khu tập thể, cụm dân cư 14/12/2006
276/2006/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện 04/12/2006
08/2006/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành quy định mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại 12/04/2006
39/2005/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự và thủ tục ngừng, giảm cung cấp điện 23/12/2005
  • Tổng số: 10/1 trang -
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang tiếp
  • Trang cuối