Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: KD có điều kiện không cấp Giấy chứng nhận đủ ĐKKD  
Có tất cả: 7 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
37/2009/QĐ-TTg Phê duyệt phương án điều chỉnh giá cước dịch vụ thư cơ bản (thư thường) trong nước đến 20gram 06/03/2009
152/2008/QĐ-TTg Về việc phê duyệt kế hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020. 28/11/2008
147/2008/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia đẩy nhanh thực hiện cam kết đối với Hiệp định về vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật đáp ứng nghĩa vụ thành viên WTO. 17/11/2008
106/2008/QĐ-BTC Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại 17/11/2008
71/2008/QĐ-TTg Về việc ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản 29/05/2008
60/2008/QĐ-TTg Về việc quản lý, sử dụng thiết bị gây nhiễu thông tin di động tế bào 02/05/2008
05/2004/QĐ-BTNMT Về việc ban hành Quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ 04/05/2004
  • Tổng số: 7/1 trang -
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang tiếp
  • Trang cuối