Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: KD có điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ ĐKKD  
Có tất cả: 13 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
734/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 34/2009/QH12 ngày 19/06/2009 của Quốc hội khoá XII về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm 25/05/2010
32/2008/QĐ-BCT Quyết định của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ quy định địa bàn xa cảng quốc tế tiếp nhận xăng dầu và mức thù lao đại lý bán xăng, dầu 23/09/2008
65/2008/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc cung ứng dịch vụ bưu chính công ích 22/05/2008
01/2008/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc ban hành Quy chế xuất khẩu xăng dầu và Quy chế kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu 03/01/2008
04/2007/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc tổ chức nhập khẩu và lưu thông dầu diesel 11/09/2007
37/2007/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành lĩnh vực đầu tư có điều kiện và những điều kiện đầu tư trong ngành công nghiệp 07/08/2007
11/2007/QĐ-BTM Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu, ban hành kèm theo Quyết định số 1505/2003/QĐ-BTM ngày 17/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại 22/05/2007
36/2006/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành quy chế quản lý kỹ thuật an toàn về nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai 16/10/2006
238/2005/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam 29/09/2005
1925/2004/QĐ-BTM Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc bổ sung Quy chế đại lý kinh doanh xăng, dầu ban hành kèm theo Quyết định số 1505/2003/QĐ-BTM 23/12/2004
163/2004/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động 08/09/2004
1505/2003/QĐ-BTM Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu. 17/11/2003
79/2002/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quản lý việc thu các chương trình truyền hình nước ngoài 18/06/2002
  • Tổng số: 13/1 trang -
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang tiếp
  • Trang cuối