Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Năng lượng  
Có tất cả: 60 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
957/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hoà bình đến năm 2020 24/06/2010
45/2010/QĐ-TTg Quy chế Hoạt động kiểm soát hạt nhân 14/06/2010
848/QĐ-TTg Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy trình vận hành liên hồ chứa thuỷ điện Hoà Bình, Tuyên Quang, Thác Bà trong mùa lũ hàng năm, ban hành kèm theo Quyết định số 80/2007/QĐ-TTg ngày 01/06/2007 của Thủ tướng Chính phủ 11/06/2010
580/QĐ-TTg Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 04/05/2010
588/QĐ-BTC Quyết định về việc công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng làm giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện năm 2010 22/03/2010
234/QĐ-TTg Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện Lai Châu 08/02/2010
0789/QĐ-BCT(2010) Quyết định về việc thành lập Công ty mẹ-Tổng công ty Điện lực Miền Bắc 05/02/2010
799/QĐ-BCT Quyết định về việc thành lập Công ty mẹ-Tổng công ty Điện lực Miền Nam 05/02/2010
768/QĐ-BCT Quyết định về việc thành lập Công ty mẹ-Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh 05/02/2010
0738/QĐ-BCT Quyết định về việc thành lập Công ty mẹ-Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội 05/02/2010
0794/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt "Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc đường Hồ Chí Minh giai đoạn I đến năm 2015, định hướng đến năm 2025" 05/02/2010
0623/QĐ-BCT Quyết định về việc cổ phần hóa Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam 01/02/2010
21/2009/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện năm 2009 và các năm 2010 - 2011 theo cơ chế thị trường 12/02/2009
153/2008/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công Thương 28/11/2008
18/2008/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành quy định về biểu giá chi phí tránh được và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các nhà máy điện nhỏ sử dụng năng lượng tái tạo 18/07/2008