Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Khung pháp lý cơ bản  
Có tất cả: 7 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
3129/QĐ-BCT quy hoạch phát triển công nghiệp sản xuất thiết bị chế biến nông-lâm-thuỷ sản giai đoạn đến năm 2015, có xét đến năm 2025 16/12/2010
3466/QĐ-BCT Quyết định về việc chuyển Công ty Hợp tác Đào tạo và Xuất khẩu lao động thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 29/06/2010
3089/QĐ-BCT Quyết định về việc Phê duyệt Kế hoạch của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 34/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quôc hội khoá XII về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm 14/06/2010
858/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Đổi mới công tác tiếp công dân 14/06/2010
757/QĐ-TTg Hiệp định Khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Hồi giáo I-ran 31/05/2010
40/2010/QĐ-TTg Quyết định về việc ban hành Quy chế mẫu về quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất 12/05/2010
1172/QĐ-BCT Quyết định ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2010 09/03/2010
  • Tổng số: 7/1 trang -
  • Trang đầu
  • Trang trước
  • 1
  • Trang tiếp
  • Trang cuối