Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 19/2005/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 19/2005/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 28/02/2005
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Về việc quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm