Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 158/2006/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 158/2006/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 28/12/2006
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua sở giao dịch hàng hoá
Nội dung:
Từ khóa: so giao dich hang hoa
Văn bản đính kèm