Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 1371/2004/QĐ-BTM

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 1371/2004/QĐ-BTM :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 24/09/2004
Đơn vị ban hành: Bộ Thương mại
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế siêu thị, trung tâm thương mại
Nội dung:
Từ khóa: sieu thi
Văn bản đính kèm