Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 0772/2003/QĐ-BTM

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 0772/2003/QĐ-BTM :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 24/06/2003
Đơn vị ban hành: Bộ Thương mại
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành nội quy mẫu về chợ
Nội dung:
Từ khóa: chợ
Văn bản đính kèm