Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 02/2003/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 02/2003/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 14/01/2003
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định về phát triển và quản lý chợ
Nội dung:
Từ khóa: chợ
Văn bản đính kèm