Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 06/2007/TT-BTM

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 06/2007/TT-BTM :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 30/05/2007
Đơn vị ban hành: Bộ Thương mại
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư hướng dẫn việc nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm