Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: DUQTSP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 04/11/2008
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực: 04/01/2009
Cấp hiệu lực: Điều ước quốc tế
Người ký:
Trích dẫn: Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia
Nội dung:
Từ khóa: Campuchia
Văn bản đính kèm