Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: DUQTSP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 13/03/2009
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực: 13/05/2009
Cấp hiệu lực: Điều ước quốc tế
Người ký:
Trích dẫn: Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Cộng hòa XHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào
Nội dung:
Từ khóa: Lào
Văn bản đính kèm