Trang chủ » Văn bản pháp quy » 56/2007/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 56/2007/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 03/05/2007
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam đến năm 2010
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm