Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Nội thương  
Có tất cả: 330 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
19/2010/TT-BCT Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương 17/05/2010
19/2010/TT-BCT Thông tư 19/2010/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương 17/05/2010
11/2010/TT-BTTTT Thông tư quy định hoạt động khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động 14/05/2010
51/2010/NĐ-CP Nghị định quy định hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ 14/05/2010
49/2010/NĐ-CP Nghị định quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 14/05/2010
50/2010/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên 14/05/2010
10/2010/TT-BKH Thông tư quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu 13/05/2010
40/2010/QĐ-TTg Quyết định về việc ban hành Quy chế mẫu về quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất 12/05/2010
10/2010/TT-BCT Thông tư 10/2010/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định hàng hóa được sản xuất từ nước có chung biên giới nhập khẩu vào nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới hình thức mua, bán, trao đổi hàng hóa cư dân biên giới thời kỳ 2010 - 2012 29/03/2010
40/2010/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản 23/03/2010
39/2010/TT-BTC Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2010/QĐ-TTg ngày 12/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2010 22/03/2010
13/2010/TT-BNNPTNT Thông tư ban hành Danh mục bổ sung thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam 12/03/2010
12/2010/TT-BNNPTNT Thông tư ban hành “Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam” 11/03/2010
11/2010/TT-BNNPTNT Thông tư ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam” 10/03/2010
06/2010/TT-BKH Thông tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn 09/03/2010