Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 02/2013/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 02/2013/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 18/02/2013
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư liên tịch số 02/2013/TT-BCT quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2013
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm