Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 15/2011/TT-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 15/2011/TT-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 30/03/2011
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư 15/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định thủ tục đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, hàng tạm nhập tái xuất, hàng thanh lý của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm