Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 92/2002/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 92/2002/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 11/11/2002
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Di sản văn hoá
Nội dung:
Từ khóa: Di sản văn hoá
Văn bản đính kèm