Trang chủ » Văn bản pháp quy » 39/2005/QĐ-BCN

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 39/2005/QĐ-BCN :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 23/12/2005
Đơn vị ban hành: Bộ Công nghiệp
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục ngừng, giảm mức cung cấp điện
Nội dung:
Từ khóa: cung cấp điện
Văn bản đính kèm