Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 05_1998_QH10

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 05_1998_QH10 :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 01/06/1998
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Luật
Người ký:
Trích dẫn: Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
Nội dung:
Từ khóa: Thuế tiêu thụ đặc biệt
Văn bản đính kèm