Trang chủ » Văn bản pháp quy » 39/2009/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 39/2009/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 23/04/2009
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm