Trang chủ » Văn bản pháp quy » 163/2007/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 163/2007/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 12/11/2007
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định của Chính phủ về việc sửa tên, bổ sung, chuyển, loại bỏ một số chất thuộc danh mục các chất ma tuý và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01/10/2001 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma tuý và tiền chất
Nội dung:
Từ khóa: danh mục các chất ma tuý và tiền chất
Văn bản đính kèm