Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Khu CN – Khu chế xuất – Khu KT - Khu KT cửa khẩu  
Có tất cả: 53 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
01/2003/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc mở rộng phạm vi Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai 10/01/2003
137/2002/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu Kinh tế cửa khẩu Cha Lo, tỉnh Quảng Bình 15/10/2002
157/2002/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và áp dụng chính sách đối với Khu khuyến khích phát triển kinh tế - thương mại Chân Mây thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế 14/12/2001
191/2001/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng chính sách Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp 13/12/2001
187/2001/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép cửa khẩu Tây Trang và cửa khẩu Ma Lù Thàng, tỉnh Lai Châu được áp dụng chính sách Khu kinh tế cửa khẩu biên giới 07/12/2001
185/2001/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép cửa khẩu Chi Ma, tỉnh Lạng Sơn được áp dụng chính sách Khu kinh tế cửa khẩu biên giới 06/12/2001
139/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng chính sách Khu kinh tế cửa khẩu đường 19, tỉnh Gia Lai 21/09/2001
107/2001/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng chính sách Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang 17/07/2001