Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Khu CN – Khu chế xuất – Khu KT - Khu KT cửa khẩu  
Có tất cả: 53 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
211/2006/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam 14/09/2006
102/2006/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá 15/05/2006
92/2006/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vân phong, tỉnh Khánh Hoà 25/04/2006
72/2006/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của khu kinh tế Vũng áng, tỉnh Hà Tĩnh 03/04/2006
217/2005/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y-tỉnh Kon Tum 06/09/2005
141/2005/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định 14/06/2005
10/2005/TT-BTM Thông tư của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện một số vấn đề có liên quan đến hoạt động thương mại quy định tại Quy chế Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số 11/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 16/05/2005
50/2005/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và banh hành Quy chế hoạt động khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi 11/03/2005
35/2005/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu Kinh tế cửa khẩu Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang 22/02/2005
11/2005/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị 12/01/2005
03/2005/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và áp dụng chính sách đối với khu kinh tế cửa khẩu Bonuê, tỉnh Bình Phước 05/01/2005
144/2004/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung một số chính sách ưu đãi ưu đãi đối với Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh 12/08/2004
186/2003/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu và áp dụng chính sách đối với khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh 11/09/2003
0446/2003/QĐ-BTM Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế Khu bảo thuế tại khu kinh tế cửa khẩu 17/04/2003
09/2003/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc mở rộng phạm vi Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai 10/01/2003