Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 22/2008/QĐ-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 22/2008/QĐ-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 31/07/2008
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong Khu kinh tế cửa khẩu
Nội dung:
Từ khóa: Khu kinh tế cửa khẩu
Văn bản đính kèm