Trang chủ » Văn bản pháp quy » 04/2006/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 04/2006/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 05/01/2009
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên - Huế
Nội dung:
Từ khóa: Khu kinh tế
Văn bản đính kèm