Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 10/10/2012
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Thông tư liên tịch
Người ký:
Trích dẫn: THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN XỬ LÝ CỤM CÔNG NGHIỆP HÌNH THÀNH TRƯỚC KHI QUY CHẾ QUẢN LÝ CỤM CÔNG NGHIỆP BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 105/2009/QĐ-TTG NGÀY 19 THÁNG 8 NĂM 2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CÓ HIỆU LỰC
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm