Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 22/2008/QĐ-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 22/2008/QĐ-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 31/07/2008
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CHỢ BIÊN GIỚI, CHỢ CỬA KHẨU, CHỢ TRONG KHU KINH TẾ CỬA KHẨU
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm