Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 61/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 13/01/2010
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực: 13/01/2010
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đến năm 2025
Nội dung:
Từ khóa: Quyết định phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đến năm 2025
Văn bản đính kèm