Trang chủ » Văn bản pháp quy » 07/2010/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 07/2010/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 25/01/2010
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực: 10/03/2010
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Long An, tỉnh Long An
Nội dung:
Từ khóa: Quyết định về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Long An, tỉnh Long An
Văn bản đính kèm