Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 61/2007/QĐ-TTg

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 61/2007/QĐ-TTg :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 07/05/2007
Đơn vị ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Về việc phê duyệt “Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020”
Nội dung:
Từ khóa:
Văn bản đính kèm