Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 131/2008/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 131/2008/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 31/12/2008
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư
Nội dung:
Từ khóa: Luật Luật sư
Văn bản đính kèm