Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 65_2006_QH11

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 65_2006_QH11 :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 29/06/2006
Đơn vị ban hành: Quốc hội
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Luật
Người ký:
Trích dẫn: Luật Luật sư
Nội dung:
Từ khóa: Luật Luật sư
Văn bản đính kèm