Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 163/2004/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 163/2004/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 07/09/2004
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm
Nội dung:
Từ khóa: Vệ sinh an toàn thực phẩm
Văn bản đính kèm