Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 12_2003_PL-UBTVQH11

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 12_2003_PL-UBTVQH11 :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 26/07/2003
Đơn vị ban hành: Uỷ ban thường vụ Quốc hội
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Pháp lệnh
Người ký:
Trích dẫn: Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm
Nội dung:
Từ khóa: Vệ sinh an toàn thực phẩm
Văn bản đính kèm