Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 42/2008/QĐ-BCT

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 42/2008/QĐ-BCT :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 19/11/2008
Đơn vị ban hành: Bộ Công Thương
Thời gian có hiệu lực:
Cấp hiệu lực: Quyết định
Người ký:
Trích dẫn: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Dệt May Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
Nội dung:
Từ khóa: dệt may
Văn bản đính kèm